Verkkosivut systemaattisen kasvun keskiössä

Hyvä verkkosivu mahdollistaa liiketoimintanne myynnin ja tuloksen systemaattisen kasvattamisen!

Saatte myös mainonnasta paremman ROI:n

Jos pitäisi valita yksi ainoa digitaalisen markkinoinnin osa-alue, se olisi verkkosivu. Hyväkään mainonta ei tuo uusia asiakkaita, jos verkkosivu ja sen sisältö eivät palvele asiakasta ostoprosessin kaikissa vaiheissa.

Jos olet kiinnostunut liiketoimintanne kasvattamisesta, lue täältä Kyky Digitalin kehittämästä Systematic Growth -mallista.

Olemme erikoistuneet suunnittelemaan verkkosivuja, jotka mahdollistavat

  • myynnin systemaattisen kasvattamisen
  • liiketoiminnan tuloksen systemaattisen kasvattamisen.

Toteutamme verkkosivut yhteistyössä tarkkaan valittujen kumppanien kanssa, jotka ovat erikoistuneet verkkosivujen tekniseen ja visuaaliseen toteuttamiseen.

Tällä yhteistyömallilla varmistamme, että verkkosivunne tukee liiketoimintanne tavoitteiden saavuttamista.

Liiketoimintanne tavoitteita tukeva verkkosivu:

1. Liiketoimintanne tavoitteet

Kaikki alkaa liiketoimintanne tavoitteiden määrittämisestä.

Verkkosivun tärkein tehtävä on tukea yrityksenne liiketoimintatavoitteita. Muutenhan investoinnissa ei ole mitään järkeä.

Liiketoimintatavoite voi olla esimerkiksi 30 % enemmän asiakkaita verkkosivun kautta seuraavan 12 kuukauden aikana.

2. Hakusanatutkimus

Hakusanatutkimus kertoo, mitä tietoa potentiaaliset asiakkaat etsivät yrityksenne tuotteista tai palveluista.

Hakusanatutkimusta käytetään myöhemmin verkkosivun sisältö- ja rakennesuunnitelman tekoon. 

3. Ostajapersoonat

Ostajapersoonatutkimus auttaa ymmärtämään, mitkä asiat vaikuttavat asiakkaiden ostoprosessin.

  • Miten ostoprosessi käynnistyy?
  • Ketkä vaikuttavat ostopäätökseen?
  • Ostopäätöksen tärkeimmät kriteerit?
  • Mitkä asiat estävät oston?
  • Miten elämä paranee oston jälkeen? (Asiakkaan unelma)

3. Sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelma rakennetaan hakusanatutkimuksessa ja ostajapersoonatutkimuksessa kerätyn tiedon avulla.

Näin varmistamme, että yrityksenne verkkosivun sisältö ohjaa asiakasta aina ostoprosessin käynnistymisestä ostoon tai yhteydenottoon saakka.

4. Rakennesuunnitelma

Verkkosivusi menurakenne ja sisältöarkkitehtuuri suunnitellaan niin, että asiakkaanne löytää ostoprosessin aikana tarvitsemansa tiedon helposti ja intuitiivisesti.

Myös Google arvostaa hyvin ja loogisesti organisoitua sisältöä. Pääsette paremmille sijoituksille hakutuloksissa.

5. Verkkosivun toteutus ja analytiikka

Kun suunnittelutyö on tehty, päästään rakentamaan itse verkkosivu.

Kun verkkosivu on valmis, toteutetaan myös tarvittava analytiikka ja konversioseuranta.

Kun verkkosivu ja analytiikka on rakennettu, on teillä hyvät edellytykset aloittaa liiketoimintanne systemaattinen kasvattaminen.

Ota yhteyttä ja kerromme, miten pääsette sisällön avulla tehokkaimmin kohti liiketoimintanne tavoitteita!

Systematic Growth -mallin avulla kasvatte varmasti!

Kehittämämme Systematic Growth -mallin avulla luomme tehokkaimman polun kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Saatte meiltä systemaattiseen kasvuun tarvittavan suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen.

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.