Verkkosivut

Verkkosivusi on markkinointisi tärkein osa

Verkkosivusi kääntää mainoseurot maksaviksi asiakkaiksi

Yrityksesi verkkosivu on markkinointisi tärkein osa. Mainoksiin käytetyllä rahalla ohjataan tulevat asiakkaasi verkkosivullesi. Mitä parempi verkkosivusi on, sitä suurempi prosentti mainoksista tulleista henkilöistä kääntyy maksaviksi asiakkaiksi. Suurempi mainonnan ROi.

Suunnittelemme sinulle verkkosivun, joka tuo sinulle systemaattisesti:
* Lisää asiakkaita
* Lisää myyntiä
* Suurempia voittoja

Konversioprosentti: +1%
Sinun myynti: +100%

Keskimäärin 2,35% verkkosivuvierailijoista ostaa tai pyytää yhteydenottoa.

Jos verkkosivusi konversioprosentti tällä hetkellä on esimerkiksi 1% ja nostat sen 2%:iin, myyntisi tuplaantuu!

Jos oletetaan, että verkkosivusi konversioprosentti on tuo keskiarvo 2,35% ja korotat sen 3,35%:iin, kasvaa myyntisi käytännössä 42,5%

Verkkosivusi konversioprosenttiin vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi verkkosivun menurakenne ja navigointi, sisällön määrä ja sen laatu, visuaalinen ilme, asiakaskokemukset ja moni muu asia.

Suunnittelemme sinulle joko uuden tai parannamme jo olemassa olevaa verkkosivuasi niin, että se tuo enemmän kävijöitä hakukoneista ja kääntää suuremman prosentin mainonnalla hankituista verkkosivukävijöistäsi maksaviksi asiakkaiksi.

 

Mitä saat?

Strategia ja suunnittelu

Teemme tarvittavat tukimukset ja suunnitelmat, jotka mahdollistavat korkean konversioprosentin verkkosivullasi.

Toteutus tai ohjaus

Voimme joko toteuttaa verkkosivullesi suunnitellut muutokset, tai voimme toimia teknisen verkkosivurakentajasi ohjaajina. Molemmissa malleissa varmistetaan se, että verkkosivusi muutokset on toteutettu oikealla tavalla ja riittävällä laatutasolla tulosten saavuttamiseksi.

Analytiikan suunnittelu ja asennus

Ilman oikeaoppisesti asennettua analytiikkaa ja konversioseurantaa on täysin mahdotonta, tietää toimiiko verkkosivusi niin, kuin sen pitää toimia. Seuraamalla oikeita mittareita pystymme systemaattisesti kehittämään verkkosivuasi niin, että se tuo jatkuvasti lisää asiakkaita, myyntiä ja tulosta

Mitä myyntiä kasvattavaan verkkosivuun kuuluu

Selkä ja intuitiivinen rakenne

Asiakkaasi tulevat verkkosivullesi etsimään tieto ja varmuutta ostopäätöksensä tueksi. Mitä helpommin ja intuitiivisemmi asiakkaasi läytävät sen mitä he yrittävät löytää, sitä nopeammin ja pidemmälle he etenevät ostoprosessissa aina ostoon saakka.

Nopea

Verkkosivun nopeus vaikutta suoraan verkkosivun konversioprosenttiin. Mitä hitaammin verkkosivu latautuu, sitä pienemmäksi verkkosivun konversioprosentti muuttuu. Verkkosivun nopeus vaikuttaa myös hakukoneliikenteeseen. Mitä nopeampi verkkosivusi on, sitä paremmalta se näyttää Googlen silmissä.

Ostopolun sisältö (Content is king!)

Content is king! Tuo lause on tänä päivänä enemmän totta, kuin se oli silloin kun siitä kaikki puhuivat. Asiakas tarvitsee sisältöä aina ostoprosessin aloituksesta ostopäätökseen saakka. Oikein toteutettu ja hakukoneoptimoitu sisältö tuo liikennettä hakukoneista, parantaa hakukonemainonnan kustannustehokkuutta ja tarjoaa muulle mainonnalle laskeutumissivuja ostoprosessin eri vaiheisiin.

Hakukoneoptimuitu (SEO)

"Ilmainen" hakukoneliikenne ja sen kasvattaminen on suurimmalle osalle yrityksiä tärkein pitkän aikavälin kasvua tuova aktiviteetti. Kun verkkosivu ja sen sisältö tehdään hakukoneoptimodusti tuo se toteutuksen jälkeen ostavia asiakkaita verkkosivullesi vuosiksi eteen päin, ilmaiseksi.

Konversio-optimoitu (CRO)

Hyvä verkkosivu kääntää mahdollisimman suuren prosentin verkkosivullasi kävijöistä maksaviksi asiakkaiksi. Kaikki toimenpiteet, mitä verkkosivullesi tehdään tulee joko tuoda lisää kävijöitä, kasvattaa verkkosivun konversioprosenttia, tai molemmat. Jos kumpaakaan näistä hyödyistä ei saavutea, on tehty työ käytännössä hukkaan heitettyä rahaa ja aikaa.

Social proof (asiakkaiden suusta)

Monella yrityksellä todella pahasti alihyödynnetty. Social proof on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä asiakkaan luottamusta yritystäsi kohtaan. Tavoitteenasi tulee olla, että sinulla on asiakkaiden kertomaa palautetta kaikista tarjoamistasi palveluista. Mitä enemän sitä parrempi. Social proofina voi toimia esim. asiakastarinavideo, asiakkaan kirjoittama palaute, tai case study. Mitä enemmän asiakaspalautetta on, sitä parempi.

Mitattava (analytiikka)

Voit kehittää vain asioita, joita voit mitata. Menestyvän yritysen verkkosivu ei ole ketaprojekti, vaan jatkuva kehitysprosessi. Oikein asennettu ja konfiguroitu analytiikka ja konversioseuranta antaa sinulle dataa, jonka avulla pystyt jatkuvasti parantamaan verkkosivusi tehokkuutta.

Mitä maksat?

5-20 TUNTIA

Käymme aina ensin yrityksesi nykytilan, tavoitteet ja tarpeet läpi, jonka jälkeen pystymme arvioimaan tarvittavan tuntimäärän, joka on riittävä tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. Hinta määräytyy voimassa olevan tuntihinnan mukaan. Pienemmille yrityksille saattaa riittää 5 tuntia kuukaudessa kun taas suurempi yritys saattaa tarvit jopa yli 20 tuntia kuukaudessa.

100% LÄPINÄKYVÄ

Hinnoittelumme on aina 100% läpinäkyvä. Näet aina tarkasti, kuinka tunnit jakautuvat markkinoinnin eri osa-alueiden välillä

Sinun tavoitteet ohjaavat tuntien käyttöä

Tavoitteenamme on aina päästä sinun tavoitteisiisi mahdollisimman nopeasti. Data ja analytiikka opettaa matkan varrella, mikä toimii ja mistä se tulos tulee. Voimme joustavasti siirtää käyttämiämme tunteja aina niihin toimenpiteisiin, jotka vievät nopeiten kohti tavoitettasi.

Systematic Growth -mallimme avulla....

Systematic Growth -mallimme avulla luot toimivan markkinoinnin kokonaisuuden, joka mahdolistaa liiketoimintasi systemaattisen kasvattamisen. Mallin avulla valitaan yrityksellesi parhaiten sopivien kanavien ja toimitamallien kokonaisuus, joka systemaattisesti kasvattaa asiakasmääriä, myyntiä ja voittoja.

Sosiaalisen median mainonnalla on tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa.

Ota yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä, mikä sosiaalisen median kanava sopii parhaiten yrityksesi markkinoinnin kokonaisuuteen.

Ota yhteyttä!

Phone: +358 40 1524141
Email: markus.muhonen@kykydigital.com
Pursimiehenkatu 16 B 32, 00150 Helsinki

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.