Some-mainonta

Kasvata asiakasmääriä ja myyntiä

Lisää asiakkaita, myyntiä ja tulosta​

Oikein toteutetun sosiaalisen median mainonnan avulla kasvatat yrityksesi tulosta, myyntiä ja asiakasmääriä, systemaattisesti. Autamme sinua luomaan skaalautuvan sosiaalisen median mainonnan systeemin, joka tuo sinulle jatkuvasti:

  • Lisää asiakkaita
  • Lisää myyntiä
  • Suurempia voittoja

Mitä saat?

STRATEGIA JA SUUNNITTELU​

Teemme tarvittavat suunnitelmat, joiden avulla sinun yrityksesi sosiaalisen median mainonnalla saadaan kustannustehokkaasti kasvatettua asiakasmääriä, myyntiä ja tulosta.

Strategia ja suunnittelu

Teemme tarvittavat suunnitelmat, joiden avulla sinun yrityksesi sosiaalisen median mainonnalla saadaan kustannustehokkaasti kasvatettua asiakasmääriä, myyntiä ja tulosta.

Tulosten jatkuva kehittäminen

Rakennamme, testaamme, kehitämme ja optimoimme some-mainontasasi jatkuvasti niin, se tukee yrityksesi lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita.

Raportointi ja koulutus

Raportoimme sinulle kehityksen avainluvut ja koulutamme sinua jatkuvast analytiikan lukujen tulkitsemisessa. Sinusta kehittyy jatkuvasti parempi markkinoinnin päätöksentekijä.

Mitä Some-mainontaan kuuluu

Kohderyhmän määrittäminen

Määritämme ensimmäisenä, ketä ovat sinun asiakkaat. Millaisia ihmisiä sinä haluat asiakkaaksi? Mikä on sinun kohderyhmä?

Kanavavalinta

Autamme sinua valitsemaan kasvuasi parhaiten tukevan some-kanavan tai kanavat. Tavoitat kohderyhmäsi ja käännät heidät asiakkaiksi, tehokkaasti.

Analytiikka ja raportointi

Oikeaoppisesti asennettu analytiikka, konverioseuranta ja realiaikainen raportointi antaa sinulle tarvittavat tiedot päätöksentekoon ja mainonnan tulosten jatkuvaan parantamiseen ja kasvattamiseen.

Toimintaan ohjaavat mainokset

Suunnittelemme, toteutamme, testaamme ja kehitämme kohderyhmää puhuttelevat ja toimintaan ohjaavat mainokset.

Kampanjoiden rakentaminen ja optimointi

Rakennamme ja optimoimme kaikki tarvittavat kampanjat. Tästä alkaa tulosten systemaattinen parantaminen ja kasvattaminen.

Säännölliset kehityspalaverit

Käymme läpi tulokset ja mitä olemme saaneet aikaiseksi. Tämän jälkeen asetamme tavoitteet, mitä tehdään ja kehitetään seuraavaan kehityspalveriin mennessä. Näin varmistamme, että menemme koko ajan eteen päin, markkinointisi kehittyy ja sinä pääset kohti sinun tavoitteitasi.

Mitä maksat?

5-20 TUNTIA

Käymme aina ensin yrityksesi nykytilan, tavoitteet ja tarpeet läpi, jonka jälkeen pystymme arvioimaan tarvittavan tuntimäärän, joka on riittävä tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. Hinta määräytyy voimassa olevan tuntihinnan mukaan. Pienemmille yrityksille saattaa riittää 5 tuntia kuukaudessa kun taas suurempi yritys saattaa tarvit jopa yli 20 tuntia kuukaudessa.

100% LÄPINÄKYVÄ

Hinnoittelumme on aina 100% läpinäkyvä. Näet aina tarkasti, kuinka tunnit jakautuvat markkinoinnin eri osa-alueiden välillä

Sinun tavoitteet ohjaavat tuntien käyttöä

Tavoitteenamme on aina päästä sinun tavoitteisiisi mahdollisimman nopeasti. Data ja analytiikka opettaa matkan varrella, mikä toimii ja mistä se tulos tulee. Voimme joustavasti siirtää käyttämiämme tunteja aina niihin toimenpiteisiin, jotka vievät nopeiten kohti tavoitettasi.

Systematic Growth -mallimme avulla....

Systematic Growth -mallimme avulla luot toimivan markkinoinnin kokonaisuuden, joka mahdolistaa liiketoimintasi systemaattisen kasvattamisen. Mallin avulla valitaan yrityksellesi parhaiten sopivien kanavien ja toimitamallien kokonaisuus, joka systemaattisesti kasvattaa asiakasmääriä, myyntiä ja voittoja.

Sosiaalisen median mainonnalla on tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa.

Ota yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä, mikä sosiaalisen median kanava sopii parhaiten yrityksesi markkinoinnin kokonaisuuteen.

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.