Markkinoinnin automaatio

lämmittää asiakkaasi ostovalmiiksi

Käännä verkkosivullasi kävijät asiakkaiksi

Oikein toteutetun markkinoinnin automaation avulla käännät suuremman prosentin verkkosivullasi kävijöistä asiakkaiksi. Tämä kasvattaa myyntiäsi ja markkinointisi ROI:ta

Suunnittelemme ja toteutamma markkinoinnin automaatiot yrityksesi tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Tämä tuo sinulle:
* lisää asiakkaita
* lisää myyntiä
* suurempia voittoja

14.5% lisää myyntiä

91% markkinoinnin ammattilaisista on sitä mieltä, että markkinoinnin automaatiolla on “erittäin tärkeä” rooli tuloksia tuottavan digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessa.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että markkinoinnin automaatio kasvattaa myytiä keskimäärin 14.5%.

80% markkinoinnin ammattilaisista sanoo, että markkinoinnin automaatio on kasvattunut liidien määrää.

74% markkinoinnin ammattilaisista pittää markkinoinnin automaation tuomaa ajansäästöä sen tärkeimpänä hyötynä.

Kartoitamme ensin yrityksesi markkinoinnin tilanteen ja tarpeet. Tämän jälkeen suunnittelemme ja toteutamme siihen sopivan markkinoinnin automaation.

Tämä lisää yrityksesi myyntiä ja kannattavuutta.

Mitä saat?

Strategia ja suunnittelu

Teemme tarvittavat suunnitelmatyrityksesi, joiden avulla rakennamme yrityksesi myyntiä ja kannattavuutta kasvattavan markkinoinnin automaation

tulosten jatkuva kehittäminen

Rakennamme, testaamme, kehitämme ja optimoimme markkinoinnin automaatioita jatkuvasti niin, että se tukee yrityksesi lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita.

raportointi ja koulutus

Raportoimme sinulle kehityksen avainluvut ja koulutamme sinua jatkuvast markkinoinnin automaation tulosten ja lukujen tulkitsemisessa. Sinusta kehittyy jatkuvasti parempi markkinoinnin päätöksentekijä.

Mitä markkinoinnin automaatioon kuuluu?

Strategia

Kartoitamme ensin asiakkaidesi ostoprosessin ja liiketoimintasi tarpeet, haasteet ja tavoitteet. Näiden tietojen avulla luomme suunnitelman, joka vie liiketoimintaasi kohti sinun visiotasi.

Automaatiot asiakashankintaan

Suunnittelemme ja toteutamme asiakashankinnan automaatiot, jotka kääntävät suuremman osan verkkosivullasi kävijöistä maksaviksi asiakkaiksi. Enemmän myyntiä ja parempi markkinoinnin ROI.

Automaatiot toiminnanohjaukseen

Suunnittelemme ja toteutamme yrityksesi sisäistä toimintaa tehostavat automaatiot. Suuri osa yrityksesi toistuvista tehtävistä pystytään automatisoimaan. Työntekiöiden tehot kasvat, virheiden määrä vähenee, unohdusten määrä vähenee. Tämä mahdollistaa työntekijöiden ajankäytön tuottavampiin tehtäviin.

Tulosten mittaaminen ja raportointi

Oikein rakennettu analytiikka ja konversioseuranta mahdollistaa markkinoinnin automaation kehittämisen dataan ja tuloksiin perustuen.

Automatisoinnin jatkuva kehittäminen

Markkinoinnin automaatioiden tarve kasvaa yrityksesi kasvun mukana. Jatkuva kehitysprosessi takaa, että yrityksesi liiketoiminta tehostuu jatkuvasti.

Jatkuva koulutus

Kerromme sinulle aina mitä teemme ja miksi. Emme vain tee asioita. Tiedät koko ajan, mitä markkinoinnin automaatiossa ollaan tekemässä ja miksi. Opit jatkuvasti ymmärtämään paremmin mitä ja miksi kannatta tehdä. Yhteistyömme aikana sinusta kehittyy jatkuvsti parempi markkinoinnin johtaja ja päätöksentekijä.

Mitä maksat?

5-50 tuntia

Käymme aina ensin yrityksesi nykytilan, tavoitteet ja tarpeet läpi, jonka jälkeen pystymme arvioimaan tarvittavan tuntimäärän, joka on riittävä tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. Hinta määräytyy voimassa olevan tuntihinnan mukaan. Pienemmille yrityksille saattaa riittää 5 tuntia kuukaudessa kun taas suurempi yritys saattaa tarvit jopa yli 50 tuntia kuukaudessa.

100% LÄPINÄKYVÄ

Hinnoittelumme on aina 100% läpinäkyvä. Näet aina tarkasti, kuinka tunnit jakautuvat markkinoinnin eri osa-alueiden välillä

SINUN TAVOITTEET OHJAAVAT TUNTIEN KÄYTTÖÄ

Tavoitteenamme on aina päästä sinun tavoitteisiisi mahdollisimman nopeasti. Data ja analytiikka opettaa matkan varrella, mikä toimii ja mistä se tulos tulee. Voimme joustavasti siirtää käyttämiämme tunteja aina niihin toimenpiteisiin, jotka vievät nopeiten kohti tavoitettasi.

Systematic growth -mallimme avulla....

Systematic Growth -mallimme avulla luot toimivan markkinoinnin kokonaisuuden, joka mahdolistaa liiketoimintasi systemaattisen kasvattamisen. Mallin avulla valitaan yrityksellesi parhaiten sopivien kanavien ja toimitamallien kokonaisuus, joka systemaattisesti kasvattaa asiakasmääriä, myyntiä ja voittoja.

Markkinoinnin automaatiolla on tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa.

Ota yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä, millainen markkinoinnin automaatio sopii parhaiten yrityksesi markkinoinnin kokonaisuuteen.

Ota yhteyttä!

Phone: +358 40 1524141
Email: markus.muhonen@kykydigital.com
Pursimiehenkatu 16 B 32, 00150 Helsinki

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.