Systematic Growth -malli

Tuloksia tuova markkinointi on kokonaisuus. Kyky Digitalin kehittämässä Systematic Growth -mallissa huolehditaan, että kaikki onnistumiseen vaadittavat edellytykset toteutuvat. Mallilla varmistetaan yrityksenne myynnin ja tuloksen jatkuva systemaattinen kasvu!

Systematic Growth -malli takaa tulosten systemaattisen kasvun

Mittaamme onnistumistamme yrityksenne myynnin ja tuloksen kasvulla. Hyvin toimiva ja tuloksia tuova markkinointi on kokonaisuus, jossa eri kanavat ja toimenpiteet tukevat toisiaan ja synnyttävät tuloksen yhdessä. Systematic Growth -mallin avulla varmistamme, että käytettävissä olevat resurssit ja budjetti käytetään aina niihin toimenpiteisiin, jotka vievät nopeimmin kohti liiketoimintasi tavoitetta.

Systematic Growth -malli koostuu alla listatuista osa-alueista:

 1. OKRAB+M -suunnitelma ja dashboard
 2. Kilpailuetu = tarjous = mitä lupaat asiakkaalle
 3. Vakuuttava ja inspiroiva sisältö
 4. Kanavasuunnitelma
 5. Tulosten jatkuva systemaattinen kehittäminen
 6. Tulospohjainen resurssien ja budjetin ohjaus
 7. Tehokkaat palaverit, prosessien johtaminen ja koulutus
 
Löydät alta lisätietoa kaikista osa-alueista.

Lue myös: miksi valita Kyky Digitalin SEO auditointi 2024

Systematic Growth sisältää:

1. OKRAB+M -suunnitelma ja dashboard

OKRAB+M yhdistää markkinoinnin aktiviteetit yrityksenne tulokseen. Näette selkeästi, kuinka eri markkinoinnin toimentpiteet vaikuttavat myynnin ja tuloksen kasvuun. Tämä auttaa teitä tekemään parempi päätöksia resurssien ja budjetin ohjauksessa. Teemme OKRAB+M -suunnitelman ensimmäisenä yhteistyömme alussa. Kun suunnitelma on tehty, luomme visuaalisesti selkän dashboardin, josta pystytte seuraamaan strategian edistymistä realiajassa.

 • O = Objectives
  • Liiketoimintanne tavoite. Esim. myyntiä verkkosivun kautta 30 % enemmän. 
 • KR = Key Results
  • Miltä mittarien pitää näyttää, jotta saavutetaan Objective. Esim. 5000 kävijää verkkosivulla ja konversioprosentti 0.5 % = 25 liidiä.
 • A = Activities
  • Mitä aktiviteetteja pitää tehdä, jotta saavutetaan Key Results. Esim. 20 hakukoneoptimoitua blogia, 10 asiakaskokemusvideoa ja 3000€/kk mainosbudjetti Facebook-mainontaan.
 • B = Budget
  • Kuinka paljon aikaa ja rahaa tarvitaan aktiviteettien tekemiseen.
  • Mikä on odotettavissa oleva tulos markkinoinnin kulujen jälkeen
 • +M = Measure
  • Dashboard, josta näet reaaliajassa kaikkien strategiassa määritettyjen tavoitteiden edistymisen.
 

2. Kilpailuetu = tarjous = mitä lupaat asiakkaallesi

Potentiaalinen asiakkaanne etsii itselleen parhaan vaihtoehdon. 

Kun asiakas vertailee vaihtoehtoja ostoprosessin loppupäässä, haluamme tietysti, että tämä potentiaalinen asiakas valitsee teidän yrityksen. Pidämme workshopissa huolen, että kilpailuetunne tunnistetaan ja se tuodaan myös esille. Tämän lisäksi ideoidaan voittamattomia tarjouksia, jotta sivustovierailijat kääntyvät maksaviksi asiakkaiksi.

3. Vakuuttava ja inspiroiva sisältö

Huonosti suunniteltu sisältö ei myy, vaikka mainontaan laitettaisiin paljon rahaa.

Sisältö joko estää tai mahdollistaa systemaattisen kasvun.

Sisältöstrategiassa tehdään suunnitelma sisällöistä kaikkiin asiakkaanne ostoprosessin vaiheisin.

Tämä sisältö mahdollistaa asiakkaan ohjaamisen aina kiinnostuksen herättämisestä ostopäätökseen.

Lue täältä lisää sisällön suunnittelusta ja tuotannosta.

4. Kanavasuunnitelma

Kanavasuunnitelmassa selvitetään, kuinka sisältö ja tarjous saadaan asiakkaan silmien eteen mahdollisimman tehokkaasti, kaikissa ostoprosessin vaiheissa.

Esimerkkikanavia: Hakukoneet, Some-kanavat, Display-mainonta, Youtube-mainonta, Sähköposti-automaatiot jne.

Tutkimuksen mukaan yritykset, joilla on käytössään 3 tai useampi kanava, saavat keskimäärin 250 % enemmän ostoja, ja keskiostos on keskimäärin 13 % suurempi.

5. Tulosten jatkuva systemaattinen kehittäminen

Jatkuva kehittäminen tehdään monikanavaisen analytiikan tarjoaman datan perusteella. Jokaista valittua markkinointikanavaa kehitetään ja parannetaan kuukausittain.

Tehokkaat prosessit mahdollistavat yrityksenne myynnin ja tuloksen jatkuvan parantamisen.

6. Tulospohjainen resurssien ja budjetin ohjaus

Työtunnit ja mainosbudjetit ovat aina rajalliset, ja aina voisi tehdä enemmän. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että rajalliset resurssit ja mainosbudjetit käytetään niihin toimenpiteisiin, jotka vievät nopeimmin kohti liiketoimintanne tavoitetta (Objectives).

Monikanavaiseen markkinointiin suunniteltu analytiikka kertoo meille, mistä kanavista tulos tulee ja mihin resurssit ja mainosbudjetti kannattaa ohjata.

7. Tehokkaat palaverit, prosessien johtaminen ja koulutus

Säännöllisillä tehokkaasti johdetuilla palavereilla varmistamme, että hyvä tekemisen rytmi säilyy ja tulokset kasvavat tasaisesti.

Sovimme yhteistyön alussa teidän yritykselle sopivan palaverirytmin. Jokaisella palaverilla on selkeä agenda ja tavoite.
 
Perustelemme aina, miksi teemme tai suosittelemme tiettyjä toimenpiteitä. Näin opitte jatkuvasti johtamaan markkinointia paremmin.

Ota yhteyttä ja kerromme, kuinka pääsette aloittamaan systemaattisen kasvun!

Miksi olemme valinneet tämän?

Emme halua toistaa samoja virheitä!

Olemme nähneet ja kokeneet sen liian monta kertaa.

Asiakkaalle myydään esimerkiksi some-mainontaa. Asiakas ja myyjä uskovat molemmat, että kun mainonta saadaan optimoitua, niin tulosta tulee.

Mutta kun ei tule!

Syynä on ollut joko huono tarjous, huono sisältö, väärä ajankohta tai kaikki nuo.

Emme halua tehdä työtä, mistä tiedämme jo etukäteen, että se ei tule tuottamaan tulosta.

Yrityksesi myynti ja tulos ratkaisevat!

Mittaamme onnistumistamme yrityksenne myynnin ja tuloksen kasvulla.

Meitä ei kiinnosta mainosten näyttökerrat tai verkkosivun liikenne.

Toki nämä ovat tärkeitä välimittareita, millä tuloksen syntymistä optimoidaan.

Tiedämme kuitenkin, ettet tule jatkamaan yhteistyötä, ellei meidän tekeminen ala näkymään “viivan alla”.

Tästä syystä meidän fokuksesta 100 % menee yrityksenne myynnin ja tuloksen kasvattamiseen.

Haluamme sinulta referenssin ja hyvää palautetta!

Myös meidän tavoite on kasvaa systemaattisesti.

Asiakaskokemukset ja referenssit ovat tärkeä osa tulosta tuottavaa digitaalista markkinointia. Meidän tärkein tavoite on saada sinulta hyvä referenssi.

Tiedämme, että saamme sellaisen vain ja ainoastaan, jos olet tyytyväinen tekemiimme tuloksiin.

Systematic Growth -mallin avulla saamme luotua sinulle varmasti tuloksia ja silloin sinäkin haluat antaa tyytyväisenä asiakkaana hyvää palautetta.

Win-win!

Ota yhteyttä ja kerromme, kuinka pääset aloittamaan systemaattisen kasvun!