Some-mainonta: Suurempi brändi ja enemmän maksavia asiakkaita

Tuomme potentiaaliset asiakkaat teidän verkkosivulle ja käännämme heidät maksaviksi asiakkaiksi uudelleenmarkkinoinnin avulla.

Some-mainonta on tärkeä osa tuloksia tuovassa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessa. Some-kanavat, joissa halutaan mainostaa, valitaan teidän liiketoiminnan tavoitteiden perusteella.

Jos olet kiinnostunut liiketoimintanne kasvattamisesta, lue täältä Kyky Digitalin kehittämästä Systematic Growth -mallista.

Toteutamme tuloksia tuovaa some-mainontaa seuraavissa kanavissa:

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Linkedin
  • Twitter

Some-mainonnan palveluun kuuluu:

1. liiketoimintanne tavoitteiden määrittäminen

Ensimmäisenä määritämme liiketoimintanne tavoitteet. Tavoite voi olla esimerkiksi 30 % kasvu liidimäärissä ja myynnissä.

Kun liiketoimintanne tavoitteet on määritelty, toteutamme strategian ja suunnitelman, jonka asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

2. Strategia ja suunnitelma

Strategia antaa pidemmän aikavälin kehityssuunnitelman, jonka avulla päästään liiketoimintanne tavoitteisiin.

Verkkosivun sisältö on ratkaisevassa osassa tuloksia tuovan some-mainonnan tekemisessä.

Toteutamme sisältösuunnitelman, jonka avulla some-mainonnasta saadaan halutut tulokset ja päästään liiketoimintanne tavoitteisiin.

3. Kampanjoiden jatkuva kehittäminen

Rakennamme ja optimoimme kaikki tarvittavat tuloksen syntymiseen vaikuttavat kampanjat ja mainokset.

Teemme kuukausittain parannuksia kampanjoihin ja testaamme uusia mainoksia.

Jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan, että saavutatte some-mainonnassa parhaat mahdolliset tulokset.
 

4. Raportointi ja analytiikka

Saatte käyttöönne reaaliaikaisen some-mainonnan dashboardin, josta näette kaikki tärkeimmät mittarit ja niiden kehityksen.

Toteutamme heti yhteistyön alussa analytiikan ja konversioseurannan, joka mahdollistaa some-mainonnan data-ohjatun kehittämisen

5. Säännölliset palaverit

Sovimme heti yhteistyön alussa sopivan palaverirytmin.

Jokaisessa palaverissa on selkä agenda. Palavereissa käydään läpi edelliset tehtävät ja niiden vaikutus tulokseen. Tämän jälkeen sovitaan, mitä tehtäviä ja toimenpiteitä tehdään seuraavaksi.

6. Jatkuva koulutus

Koulutus on integroitu osa palveluamme.

Kerromme teille aina, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä ja miksi. Ymmärryksenne some-mainonnasta kasvaa kuukausi kuukaudelta.

Jatkuvan koulutuksen ansiosta johdatte markkinointia paremmin.

Ota yhteyttä ja kerromme, millainen some-mainonnan ratkaisu vie tehokkaimmin kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Systematic Growth -mallin avulla kasvatte varmasti!

Kehittämämme Systematic Growth -mallin avulla luomme tehokkaimman polun kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Saatte meiltä systemaattiseen kasvuun tarvittavan suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen.

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.