Ostoputken sisällöt määrittävät onnistumisen digitaalisessa markkinoinnissa

Sisällöntuotanto on digitaalisen markkinoinnin kasvun moottori. Mitä enemmän tuotetaan asiakasta hyödyntävää sisältöä, sitä parempia tuloksia saadaan hakukoneoptimoinnista, maksetusta mainonnasta ja markkinoinnin automaatiosta.

Olemme erikoistuneet liiketoiminnan tavoitteisiin vievään sisällöntuotantoon ja sisällöntuotannon ohjaukseen.

Jatkuva sisällöntuotanto on systemaattista kasvua tuovan markkinoinnin tärkein osa.

Jos olet kiinnostunut liiketoimintanne kasvattamisesta, lue täältä Kyky Digitalin kehittämästä Systematic Growth -mallista.

Hyvä asiakkaan ostoprosessia tukeva sisältö tuo enemmän myyntiä

 • hakukoneiden “ilmaisista” tuloksista
 • hakukonemainonnasta
 • Some-mainonnasta
 • display-mainonnasta
 • markkinoinnin automaatiosta jne.

Ostoputken sisällöt

Ostoputki
 
 1. ONGELMA TAI UNELMA
  • Sisällön tehtävänä on puhua asiakkaalla jo olevasta ongelmasta ja sen aiheuttamasta tuskasta, tai synnyttää unelma.
  • Jos asiakas ei koe, että hänellä on ongelma tai hänellä ei ole unelmaa, ei hänellä ole myöskään mitään syytä etsiä ratkaisua.
 2. RATKAISU
  • Kun asiakas on ymmärtänyt, että hänen ongelmaansa tai unelmaansa on ratkaisu, syntyy kiinnostus ratkaisua kohtaan
 3. HYÖDYT
  • Kun asiakas ymmärtää, kuinka hän hyötyy yrityksenne ratkaisusta, ymmärtää hän palvelunne tai tuotteenne todellisen lisäarvon.
 4. TODISTEET
  • Kun asiakas saa todisteet siitä, että palvelunne tai tuotteenne on parempi kuin kilpailijoiden tarjoama vaihtoehto, on enää ajan kysymys, milloin hän ostaa.
 5. OSTOPÄÄTÖS
  • Sisällön toimintakehotteet (Call To Actions) ohjaavat asiakasta jatkuvasti eteenpäin ostoprosessissa kohti ostoa. Kun oikea hetki koittaa, tarttuu asiakas tähän ja tekee ostopäätöksen.

Ostoputken sisällöt määrittävät onnistumisen digitaalisessa markkinoinnissa

Asiakkaan ostoputken mukaan suunniteltu sisältä on tärkein yksittäinen markkinoinnin osa-alue. Sisältö määrittää onnistumisen digitaalisessa markkinoinnissa. Ilman hyvää sisältöä on lähes mahdotonta tehdä tulosta missään digitaalisen markkinoinnin kanavassa.

Mitä enemmän hyvin suunniteltua sisältöä tuotetaan, sitä enemmän maksavia asiakkaita saadaan 

 • “Ilmaisista” hakukonetuloksista (SEO)
 • Hakukonemainonnasta (SEM)
 • Sosiaalisen median mainonnasta
 • Display-mainonnasta
 • YouTube-mainonnasta
 • Markkinoinnin automaatiosta
 • + kaikista muista kanavista
 
Kun sisältö on kunnossa, saadaan kaikista kanavista enemmän maksavia asiakkaita ja parempi ROI.
 

Ota yhteyttä ja kerromme, miten pääsette sisällön avulla tehokkaimmin kohti liiketoimintanne tavoitteita!

Sisällöntuotannon prosessi:

1. Tiedon keruu -Hakusanatutkimus 

Tuloksia tuottava sisällöntuotanto perustuu markkinasta kerättyyn tietoon asiakkaiden tarpeista.

Hakusanatutkimuksen avulla selvitetään, mistä aiheista potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa liittyen yrityksenne myymiin tuotteisiin tai palveluihin.

2. Tiedon keruu – Ostajapersoonat

Ostajapersoonatutkimuksen avulla selvitetään:

 • Mikä herättää asiakkaiden kiinnostuksen?
 • Ketkä ihmiset ja tietolähteet vaikuttavat ostopäätökseen?
 • Mitkä ovat asiakkaille tärkeimmät kriteerit, joiden perusteella hän vertailee palvelun tarjoajia?
 • Minkä takia asiakas ei ostaisi ollenkaan, tai ostaisi kilpailijalta?
 • Kuinka asiakkaat odottavat heidän elämän paranevan, kun he saavat tuotteen tai palvelun käyttöön.

3. Tiedon keruu – Kilpailija-analyysi

Mitä sisältöä kilpailijat ovat tehneet hyvin, mitä huonosti ja mitä ei ollenkaan.

 • Tehdään vähintään yhtä hyvin tai paremmin ne sisällöt, jotka kilpailijat ovat tehneet hyvin.
 • Tehdään paremmin ne sisällöt, jotka kilpailijat ovat tehneet huonosti.
 • Tehdään ne tärkeät asiakkaan ostoputken sisällöt, joita kilpailijat eivät ole tehneet ollenkaan.

4. Tuotantosuunnitelma

Kun hakusanatutkimus, ostajapersoonatutkimus ja kilpailija-analyysi on tehty, analysoidaan kerätty tieto ja luodaan sisällön tuotantosuunnitelma.

 • Mitä sisältöä tuotetaan
 • Missä formaatissa sisältö tuotetaan. Teksti, video, kuva, infograafi jne.
 • Missä järjestyksessä sisältö tuotetaan.
 • Kuka sisällön tuottaa.
 • Milloin sisältö tuotetaan.
 

5. Tulosohjattu sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on jatkuva prosessi, jota ohjataan datan avulla.

Alussa lähdetään liikenteeseen aikaisemmassa vaiheessa tehdyn suunnitelman mukaan.

Julkaistusta sisällöstä kerätään jatkuvasti dataa. Data kertoo, mikä toimii ja mikä ei. Tämän tiedon perusteella muokataan tuotettavan sisällön järjestystä niin, että jokaisesta tuotetusta sisällöstä saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

6. Analytiikka ja datan keruu

Kuten jo vaiheessa viisi mainittiin, sisällön tuotantoa ohjataan datan perusteella.

Analytiikka ja konversioseuranta on keskeisessä osassa systemaattista kasvua luovassa markkinoinnissa.

Analytiikka ja konversioseuranta kertoo, kuinka tuotettu sisältö toimii ja kuinka se vie kohti liiketoimintanne tavoitteita. 

Ota yhteyttä ja kerromme, miten pääsette sisällön avulla tehokkaimmin kohti liiketoimintanne tavoitteita!

Systematic Growth -mallin avulla kasvatte varmasti!

Kehittämämme Systematic Growth -mallin avulla luomme tehokkaimman polun kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Saatte meiltä systemaattiseen kasvuun tarvittavan suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen.

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.