OKRAB+M suunnitelma ja dashboard

Mallin avulla näet realiajassa, tai lähes realiajassa, kuinka markkinoinnin eri toimenpiteet vaikuttavat yrityksesi myyntiin ja kannattavuuteen.

Mikä on OKRAB+M?

OKRAB+M on Kyky Digitalin kehittämä markkinoinnin tavoitepohjainen suunnittelumalli, joka yhdistää markkinoinnin aktiviteetit yrityksesi tulokseen.

Mallissa lähdetään liikenteeseen liiketoiminnan tavoitteiden määrittämisellä (Objective). Tämän jälkeen määritetään markkinoinnin Key Results, jotka vaaditaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Kun Key Results, eli numeeriset tavoitteet on asetettu, määritetään aktiviteeteetit (Aktivities), jotka tekemällä saavutetaan Key results. Activities vaihetta suunnitellessa alkaa selviämään myös kanavakohtainen budjetti. Näillä tiedoilla voidaan laskea kokonaisbujdetti (Budget) ja ennustettu markkinoinnin ROI.

Kun OKRAB-suunnitelma on tehty, toteutetaan mittaus (Measure). Rakennamme tulosten seurantaa varten dashboardin, jonka avulla voit seurata kaikkien mittarien kehitystä. Dashboardissa punaiset ja vihreät nuolet kertovat kuinka paljon tavoitteista ollaan joko edellä tai jäljessä. Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan pullonkaulojen löytämisen ja todellisen syyn löytämisen siihen, miksi ollaan, tai ei olla, tavoitteissa.

Käydään tämä vielä vaihe vaiheelta läpi.

OKRAB+M

O = Objective = liiketoiminnan tavoite

Alla olevassa kuvassa on esimerkki yrityksen liiketoimintatavoitteiden asettelusta. Yrityksen tavoitemyynti 12 kuukauden kuuluttua on 200k€/kk. Historiasta tiedetään, että keskikaupan hinta on 4000€ ja myynnin close rate on 50%. Näiden tietojen avulla saadaan laskettua, kuinka monta liidiä tarvitaan, jotta tavoitemyynti, 200k€, toteutuu. Jos kyseessä olisi verkkokauppa, objective olisi yksinkertaisesti verkkokaupan myynti.

Objectives+M

KR = Key Results

Seuraavaksi määritetään analytiikkadatan ja tutkimustiedon perusteella numeeriset tavoitteet, joiden avulla saavutetaan Objective.

Tässä esimerkissä on laskettu, että kun yrityksen verkkosivulle saadaan 10000 kävijää kuukaudessa ja konversioprosentti on 1%, tuottaa tämä tavoitellun 100 liidiä/kk, joka johtaa tavoiteltuun myyntiin.
 
Key Results +M

A = Activities

Toimenpiteet ja käytännön tehtävät, joide avulla saavutetaan Key Results. Nyt alkaa myös selviämään tarvittavat resurssit ja budjetti.

 
Activities +M

B = Budget

Kun kaikki yllä oleva on määritetty, päästään laskemaan budjetti, resurssien tarve ja arvioitu tulos.

Budget

+M = Measure (Dashboard)

Kun strategia on rakennettu käyttämällä OKRAB-mallia, pystytään sen edistymistä mittaamaan joko realiaikaisesti, tai lähes realiaikaisesti. Tämä mahdollistaa yrityksen johdolle nopean ja helpon tavan seurata strategian edistymista ja tunnistaa ongelmakohdat.

Tässä esimerkissä nähdään nopeasti, että myynti on jäljessä 5432€ tavoitteesta. Kun OKRAB-kaaviota mennään alas päin, nähdään, että keskikauppa ja myynnin close rate ovat ylittäneet tavoitteet. Liidimäärä on taas jäänyt 12 kpl alle tavoitteen. Kun kaaviota mennään alas päin, nähdään, miksi liidimäärä on alle tavoitteen.

Verkkosivun konversoprosentti on ylittänyt tavoitteet. Eli onglema ei ole sielä.

Verkkosivun liikenne on kuitenkin jäänyt alle tavoitteen Google- ja Facebook-mainonnas.

Tällaisessa tilanteessa Google- ja Facebook-mainonnan asiantuntijat kertovat sinulle todelliset syyt, miksi tulos ei ole tavoitteessa ja mitä tilanteelle pystytään tekemään.

Measure

Ota meihin yhteyttä ja kartoitetaan, millaisella strategialla pääset mahdollisimman nopeasti liiketoimintasi tavoitteisiin.

Systematic Growth -mallin avulla kasvatte varmasti!

OKRAB+M on osa Kyky Digitalin kehittämää Systematic Growth -mallia, jonka avulla luomme tehokkaimman polun kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Saat meiltä systemaattiseen kasvuun tarvittavan suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen.

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.