Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio lämmittää yrityksenne palveluista tai tuotteista kiinnostuneet maksaviksi asiakkaiksi.

Markkinoinnin automaatio on kuin automatisoitu myyjä.

Kun yrityksenne palvelusta tai tuotteesta kiinnostunut on liittynyt sähköpostilistalle, alkaa automaatio lähettämään viestejä, jotka auttavat asiakastanne ymmärtämään palvelunne hyödyt ja syyt, miksi hänen kannattaa ostaa.

Jos olet kiinnostunut liiketoimintanne kasvattamisesta, lue täältä Kyky Digitalin kehittämästä Systematic Growth -mallista.

Markkinoinnin automaatio kääntää suuremman prosentin verkkosivulla käyneistä maksaviksi asiakkaiksi.

Työn voi jakaa karkeasti neljään osan:

  1. Sähköpostilistan kasvattaminen
  2. Automaatioiden rakentaminen
  3. Sähköpostiviestien rakentaminen
  4. Sisällön tuotanto

 

Automaatioiden avulla päätetään, kenelle, milloin ja millaista sähköpostia lähetetään.

Mistä markkinoinnin automaatio koostuu?

1. Sähköpostilistan kasvattaminen

Syy miksi kannattaa liittyä

 

Suunnitellaan “tarjous”, eli syy miksi sähköpostilistalle kannattaa liittyä. Tämä voi olla esim. arvonta, alennus, bonus jne.

Laskeutumissivu

Suunnitellaan laskeutumissivu, jossa kommunikoidaan selkeästi, miksi sähköpostilistalle kannattaa liittyä.

Laskeutumissivulle tulee lomake, johon henkilö täyttää vähintään sähköpostiosoitteensa.

Mainostus ja toimintakehotteet

Ohjataan yrityksenne palveluista tai tuotteista kiinnostuneet henkilöt mainonnan ja verkkosivun toimintakehotteiden avulla laskeutumissivulle, jossa he liittyvät sähköpostilistalle.

2. Automaatioiden rakentaminen

Tiedonkeruuautomaatiot

Automaatioiden avulla kerätään tietoa sähköpostilistalle liittyneiden henkilöiden käyttäytymisestä ja kiinnostuksen kohteista.

Tätä tietoa hyödynnetään sähköpostien ja sisällön suunnittelussa.

Viestiautomaatiot

Lähetetään oikea viesti oikealle henkilölle oikeaan aikaan, automaattisesti.

Tämä on mahdollista aikaisemmin toteutettujen tiedonkeruuautomaatioiden ansiosta.

Määritellään tarkasti, mistä syystä ja milloin sähköpostia lähetetään.

Sisäiset automaatiot

Esimerkiksi myyjälle lähetetään tietoa asiakkaan käyttäytymisestä ja kiinnostuksen kohteista.

Automaatio voi esimerkiksi lähettää myyjälle viestin “Soita nyt asiakkaalle x! Hän latasi juuri ostajan oppaan.”

3. Sähköpostiviestien rakentaminen

Automaattiset viestit

Aikaisemmin rakennettujen tiedonkeruuautomaatioiden avulla päätetään, millainen viesti ja missä tilanteessa asiakkaalle lähetetään.

Hyvin toteutettuna asiakas saa oikeaan aikaan viestin juuri siitä asiasta, mikä häntä kiinnostaa juuri sillä hetkellä.

Manuaaliset viestit

Kuukausikirjeet ja kampanjaviestit ovat tyypillisimpiä manuaalisesti lähetettäviä viestejä.

Erona tavalliseen sähköpostiin on personointi ja segmentointi.

Tiedonkeruuautomaatioiden ansiosta pystytte segmentoimaan asiakkaita ja lähettämään personoituja, kyseistä segmenttiä kiinnostavia viestejä. 

Sisäiset viestit

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa asiakaan tekemien toimintojen seuraamisen. Automaatio pystyy esimerkiksi kertomaan, että asiakas latasi juuri oppaan, tai asiakas kävi kolmatta kertaa hinnoittelusivulla.

Nämä ovat vahvoja signaaleja siitä, että asiakas harkitsee ostoa.
 
Kun asiakkaan käyttäytyminen täyttää ennalta määritetyt kriteerit, voidaan esimerkiksi myyjälle lähettää sähköposti, “Soita asiakkaalle nyt. Hän on kiinnostunut hinnoittelusta”

4. Sisällön tuotanto

Sisältö sähköposteihin

Kuten kaikessa muussakin digitaalisessa markkinoinnissa. Sisältö määrittää hyvin pitkälle onnistumisen.

Yksinkertaistettuna tavoite on luoda sähköposteja, jotka inspiroivat asiakasta klikkaamaan verkkosivulle lukemaan tai katsomaan lisää.

Sisältö verkkosivulle

Asiakkaalle lähetetty sähköposti on lupaus, “Kun klikkaat tätä linkkiä, saat lisää sinua kiinnostavaa ja sinulle hyödyllistä tietoa.”

Jotta tämä lupaus pystytään pitämään, tarvitaan verkkosivulle asiakkaan ostoprosessia tukevaa sisältöä, kaikkiin ostoprosessin vaiheisiin.

Sisältöstrategia

Toimivan ja tuloksia tuovan markkinoinnin keskiössä on asiakkaan ostopolun mukaan suunniteltu sisältö.

Markkinoinnin automaatio on vain yksi osa tuloksia tuovaa markkinointia.
 
Markkinoinnin suunnittelu alkaa aina sisältöstrategiasta. Ilman hyvää sisältöstrategiaa ja tehokasta sisällön tuotantoa on erittäin vaikea saada hyviä tuloksia.
 

Ota yhteyttä ja kerromme, millainen markkinoinnin automaation ratkaisu vie tehokkaimmin kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Systematic Growth -mallin avulla kasvatte varmasti!

Kehittämämme Systematic Growth -mallin avulla luomme tehokkaimman polun kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Saatte meiltä systemaattiseen kasvuun tarvittavan suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen.

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.