Konversio-optimointi

Konversio-optimointi kääntää suuremman prosentin yrityksenne verkkosivulla kävijöistä maksaviksi asiakkaiksi

Konversio-optimoinnilla parannetaan verkkosivun konversioprosenttia, eli kuinka iso osa kävijöistä tekee haluttuja toimenpiteitä. Ne voivat olla esimerkiksi osto, yhteydenotto, sähköpostilistalle liittyminen tai tarjouspyynnön jättäminen.

Konversio-optimoinnissa yksinkertaistetaan verkkosivua niin, että vierailija löytää haluamansa helposti ja nopeasti. 

Lue myös: miksi valita Kyky Digitalin SEO auditointi 2024

Yksinkertaistettuna konversio-optimointi sisältää:

    • A/B -testausta
    • Kyselyitä
    • Datan analysointia –> toimenpiteitä

Konversio-optimointi on tärkeä osa Systematic Growth -mallia.

Konversio-optimoinnin palveluun kuuluu:

1. liiketoimintanne tavoitteiden määrittäminen

Ensimmäisenä määritämme liiketoimintanne tavoitteet. Tavoite voi olla esimerkiksi 30 % kasvu liidimäärissä ja myynnissä.

Kun liiketoimintanne tavoitteet on määritelty, toteutamme strategian ja suunnitelman, jonka asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

2. Strategia ja suunnitelma

Strategia antaa pidemmän aikavälin kehityssuunnitelman, jonka avulla päästään liiketoimintanne tavoitteisiin.

Konversio-optimoinnin suunnittelu alkaa analytiikan penkomisella: Mitä sivuja luetaan eniten, missä isoimmat poistumisprosentit ym.  

Ongelmien korjaamiseksi luodaan konkreettiset hypoteesit, jotka priorisoidaan tärkeysjärjestykseen.

3. Verkkosivun jatkuva kehittäminen

Testaamme hypoteeseja ja teemme päätöksiä tuloksiin perustuen. 

Esimerkkejä muutoksista:

  • Yhteydenottolomakkeen parantaminen
  • Toimintakehotteiden lisääminen
  • Arvolupauksien parempi sanoittaminen.
 

Konversio-optimointi vaatii paljon dataa, jotta johtopäätöksiä voi tehdä luotettavasti. Tämän takia sitä on hyvä tehdä jatkuvana prosessina.

 
 

4. Raportointi ja analytiikka

Saatte käyttöönne reaaliaikaisen dashboardin, josta näet kaikki tärkeimmät mittarit ja niiden kehityksen.

Toteutamme heti yhteistyön alussa analytiikan ja konversioseurannan, joka mahdollistaa dataohjatun konversio-optimoinnin.

5. Säännölliset palaverit

Sovimme heti yhteistyön alussa sopivan palaverirytmin.

Jokaisessa palaverissa on selkä agenda. Palavereissa käydään läpi edelliset tehtävät ja niiden vaikutus tulokseen. Tämän jälkeen sovitaan, mitä tehtäviä ja toimenpiteitä tehdään seuraavaksi.

6. Jatkuva koulutus

Koulutus on integroitu osa palveluamme.

Kerromme teille aina, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä ja miksi. Ymmärryksenne kasvaa kuukausi kuukaudelta.

Jatkuvan koulutuksen ansiosta johdatte markkinointia paremmin.

Ota yhteyttä ja kerromme, millainen konversio-optimoinnin ratkaisu vie tehokkaimmin kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Systematic Growth -mallin avulla kasvatte varmasti!

Kehittämämme Systematic Growth -mallin avulla luomme tehokkaimman polun kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Saatte meiltä systemaattiseen kasvuun tarvittavan suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen.