Hakukoneoptimointi palveluna: Miksi ammattilaisen valinta on avain menestykseen?

Hakukoneoptimointi toimii yrityksesi digitaalisena kompassina, joka ohjaa potentiaaliset asiakkaat suoraan verkkosivullesi. Sen merkitys yrityksesi verkkonäkyvyydelle ja menestykselle on merkittävä, erityisesti kun huomioidaan, että 88% kuluttajista aloittaa tuotehaun hakukoneista, ja 89% käyttäjistä tutkii vain hakutulosten ensimmäisen sivun.

Tässä blogikirjoituksessa syvennymme siihen, miksi hakukoneoptimointi kannattaa ostaa palveluna ja minkä takia halpa osaaja tulee loppujen lopulta inhottavan kalliiksi.

Hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

Hakukoneoptimointi (SEO) voi ensikuulemalta kuulostaa tekniseltä ja monimutkaiselta, mutta sen perusajatus on yksinkertainen: parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä hakukoneissa, jotta saat enemmän laadukasta liikennettä. Tässä osiossa pureudumme SEO:n keskeisiin elementteihin, jotka ovat tekninen SEO, sisältö ja off-page SEO, sekä tarkastelemme, kuinka hakukoneiden algoritmit ovat kehittyneet vuoteen 2024 mennessä.

Tekninen SEO

Tekninen SEO on perusta, jolle muu hakukoneoptimointi rakentuu. Se keskittyy verkkosivustosi teknisten elementtien parantamiseen, kuten sivuston nopeuteen, mobiiliystävällisyyteen ja sivuston rakenteeseen, jotta hakukoneet voivat indeksoida sivustosi tehokkaammin. Jo usean vuoden ajan reilusti suurin osa kävijöistä tulee verkkosivustolle puhelimensa kautta, jonka vuoksi mobiiliystävällisyys on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia. Hakukoneet suosivat verkkosivustoja, jotka latautuvat nopeasti ja tarjoavat saumattoman käyttökokemuksen kaikilla laitteilla.

Sisältö

Sisältö on kuningas – tämä vanha sanonta pitää edelleen paikkansa SEO-maailmassa. Sisällön tulee olla laadukasta ja kohdennettua, joka vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tarpeisiin. AI:ta voi käyttää hyödykseen sisällön muodostamisessa, mutta suoraan kopioimen tekee sisällöstä vähän latteaa ja usein myös faktat sekoittuvat.

Avainsanatutkimus on verkkosivun sisällöntuotannossa keskeisessä roolissa; on tärkeää ymmärtää, mitä potentiaaliset asiakkaasi hakevat, ja sisällyttää nämä avainsanat luontevasti tekstiisi. Vuonna 2024, kun hakukoneet ovat entistä älykkäämpiä tunnistamaan kontekstin ja aikomuksen avainsanojen takana, sisällön relevanssi ja laatu ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. 

Off-Page SEO

Off-page SEO viittaa kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka tehdään sivustosi ulkopuolella, jotta parannetaan sen asemaa hakukoneissa. Tärkein off-page SEO:n muoto on linkkien hankkiminen, jossa muut verkkosivustot linkittävät sivustoosi. Nämä “takaisinlinkit” toimivat suosituksina hakukoneille, osoittaen sivustosi olevan luotettava ja arvokas lähde. Älä kuitenkaan hairahdu ostamaan epäilyttäviä linkkejä netistä, vaan keskity tässäkin laatuun. Perusteellisesti tehty työ kantaa pitkälle hedelmää, tässäkin asiassa.

Hakukoneiden algoritmien kehitys

Hakukoneiden algoritmit ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä tarkoittaa sitä, että myös SEO ammattilaisenkin tulee päivittää omaa osaamistaan jatkuvasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että kokeneen hakukoneoptimoinnin ammattilaisen ei tarvitse kokeilla kaikkia uusia trendejä mitä mediassa tulee vastaan, sillä vuosien aikana tähän “lajiin” tulee melko hyvä kosketuspinta siihen, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. On kuitenkin hyvä pitää mieli avoimena erilaisille kokeiluille. 

Vuonna 2024, tekoälyn ja koneoppimisen rooli hakukoneiden algoritmeissa on entisestään kasvanut, mikä tekee hakukoneista entistä taitavampia ymmärtämään käyttäjien aikomuksia ja tarjoamaan relevanteimpia tuloksia. Tämän seurauksena SEO-strategioiden on oltava joustavia ja mukautettava jatkuvasti uusiin muutoksiin. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia hakukoneoptimointi ei ole kerralla purkkiin -projekti, vaan jatkuvaa työtä.

Hakukoneoptimoinnin ulkoistamisen hyödyt

Hakukoneoptimointi on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva kenttä, joka vaatii sekä syvällistä asiantuntemusta että jatkuvaa päivitystä viimeisimpiin trendeihin ja algoritmimuutoksiin. Vaikka DIY (Do It Yourself) -lähestymistapa voi tuntua houkuttelevalta, monet yritykset päätyvät ulkoistamaan SEO-palvelunsa monista hyvistä syistä: 

Asiantuntemuksen ja kokemuksen merkitys

Digimarkkinointitoimistot ovat erikoistuneet hakukoneoptimointiin, ja niiden tiimit koostuvat alan asiantuntijoista. Heillä on käytössään uusimmat työkalut, tekniikat ja strategiat, jotka varmistavat, että SEO-toimenpiteesi ovat ajan tasalla ja tehokkaita. 

Ajan ja resurssien säästö

SEO vaatii merkittävän määrän aikaa ja resursseja, erityisesti seurantaa, analysointia ja sisällön luomista varten. Ulkoistamalla nämä tehtävät voit keskittyä yrityksesi ydintoimintoihin, tietäen, että SEO-asiat ovat asiantuntijoiden käsissä. Lisäksi ammattilaiset saavuttavat parempia tuloksia nopeammin, koska he voivat hyödyntää olemassa olevia resurssejaan ja kokemustaan tehokkaasti.

Strateginen suunnittelu ja tulosten seuranta

Yksi SEO-ulkoistamisen suurimmista eduista on kyky hyödyntää asiantuntijoiden strategista osaamista. He voivat laatia kattavan SEO-strategian, joka on räätälöity yrityksesi tavoitteisiin ja kohderyhmään, ja mukauttaa sitä tarvittaessa. Lisäksi he tarjoavat arvokkaita analyysejä ja raportteja, jotka auttavat seuraamaan edistystä ja osoittavat selvästi sijoitetun pääoman tuoton (ROI).

Mitä jos teet hakukoneoptimointia itse?

Vaikka ajatus hakukoneoptimoinnin hoitamisesta itse voi tuntua kustannustehokkaalta ja houkuttelevalta vaihtoehdolta, useat haasteet voivat tehdä prosessista sekä aikaa vievää että vaikeaa.

Työkalut ja taidot

SEO vaatii useita erikoistuneita työkaluja analytiikkaan, avainsanatutkimukseen, sisällön optimointiin ja linkkien rakentamiseen. Monet näistä työkaluista ovat maksullisia, ja niiden tehokas käyttö vaatii koulutusta ja kokemusta. Lisäksi SEO:n monimutkaisuus ja jatkuva kehitys tarkoittavat, että on pysyttävä ajan tasalla uusimmista trendeistä ja algoritmin muutoksista. Tämä voi olla valtava haaste yrityksille, joilla ei ole erillistä SEO-tiimiä.

Ajanhallinta

SEO ei ole “asetetaan ja unohdetaan” -tyyppinen toimi. Se vaatii jatkuvaa seurantaa, analysointia ja päivityksiä, jotta voidaan varmistaa, että strategiat ovat tehokkaita ja tavoitteet saavutetaan. Yrityksille, joiden pääfokus on muualla, SEO:n vaatima aika ja vaiva voivat olla liikaa, mikä voi johtaa puutteellisiin tai epäjohdonmukaisiin ponnisteluihin ja lopulta heikompiin tuloksiin. Usein myös keskitytään vääriin asioihin, eikä tajuta minkälaista vaivaa tiettyjen hakusanojen hyvät sijoitukset vaativat.

Yleisimmät kompastuskivet

DIY SEO:ssa yritykset kohtaavat usein seuraavia ongelmia:

 • Avainsanatutkimuksen puutteellisuus: Valitaan avainsanoja, jotka eivät tuo oikeanlaista liikennettä tai ovat liian kilpailtuja.
 • Teknisen SEO:n laiminlyönti: Unohdetaan sivuston nopeuden, mobiiliystävällisyyden ja muiden teknisten tekijöiden merkitys.
 • Sisällön laadun kompromissit: Tuotetaan sisältöä, joka ei vastaa käyttäjän aikomusta tai joka on liian myyntikeskeistä.
 • Linkkien rakentamisen virheet: Hankitaan laadultaan heikkoja tai epäluotettavia linkkejä, mikä voi jopa vahingoittaa sivuston sijoitusta.

Riskit ja potentiaaliset kustannukset

Vaikka itse tehdyssä SEO:ssa säästetään aluksi palvelun ulkoistamisen kustannuksissa, pitkän aikavälin riskit ja potentiaaliset kustannukset voivat olla huomattavat. Tehottomat strategiat voivat johtaa sijoituksen laskuun, mikä vähentää näkyvyyttä ja potentiaalista liikennettä. Lisäksi, jos SEO-tekniikat rikkovat hakukoneiden ohjeistuksia, sivusto voi jopa saada rangaistuksia, mikä voi olla tuhoisaa yrityksen näkyvyydelle.

DIY SEO:n haasteet osoittavat, että vaikka itse tekemisen ajatus voi tuntua houkuttelevalta, todellisuudessa se vaatii laajaa asiantuntemusta, jatkuvaa sitoutumista ja merkittäviä resursseja, jotta voidaan saavuttaa toivotut tulokset. 

Miksi ei kannata valita halvinta SEO palvelun tarjoajaa?

Laadun ja hinnan suhde

Hakukoneoptimoinnin laatu voi vaihdella huomattavasti palveluntarjoajien välillä. Halvat SEO-palvelut saattavat käyttää vanhentuneita tai jopa haitallisia käytäntöjä, jotka voivat lyhyellä aikavälillä näyttää tuottavan tuloksia, mutta pitkällä aikavälillä ne voivat vahingoittaa sivustosi sijoitusta ja mainetta. Kun maksat vähemmän, niin saatat maksaa junioreiden harjoittelusta. Kun verkkosivullasi kokeillaan mikä toimii, niin sen vasta tuleekin kalliiksi. Ammattilainen näkee kokemuksesta mitä verkkosivulla tulee tehdä ja hän pystyy myös perustelemaan miksi.

Halpojen SEO-palveluiden mahdolliset riskit ja haitat'

Halvimmat SEO-palvelut saattavat turvautua “black hat” -tekniikoihin, kuten avainsanojen täyttöön, näkymättömään tekstiin tai linkkifarmeihin, jotka ovat ristiriidassa hakukoneiden suositusten kanssa. Vaikka tällaiset tekniikat voivat joskus tuottaa nopeita tuloksia, hakukoneet rankaisevat näistä käytännöistä sivustojen löytäessään, mikä voi johtaa siihen, että sivustosi putoaa hakutuloksissa tai poistetaan indeksistä kokonaan.

Mitä pitäisi etsiä valitessa SEO-palveluntarjoajaa

Kun valitset SEO-palveluntarjoajaa, on tärkeää keskittyä laatuun ja palvelun kattavuuteen. Etsi toimittajia, jotka tarjoavat läpinäkyvyyttä menetelmissään, ovat valmiita näyttämään aikaisempia tuloksia ja joilla on positiivisia asiakasarvosteluja. Keskustele potentiaalisten palveluntarjoajien kanssa selvittääksesi, kuinka he aikovat ymmärtää liiketoimintasi tavoitteet ja räätälöidä strategiansa vastaamaan tarpeitasi.

Vinkkejä sopivan SEO-kumppanin valintaan

 1. Kokemus ja erikoistuminen: Etsi palveluntarjoajia, joilla on kokemusta alaltasi ja jotka ymmärtävät kohderyhmäsi. Kysy montako vuotta on alalta kokemusta.
 2. Referenssit ja menestystarinat: Pyydä nähdä esimerkkejä menestyksekkäistä kampanjoista ja asiakassuositukset.
 3. Kommunikaatio ja raportointi: Valitse kumppani, joka tarjoaa säännöllistä raportointia ja joka on avoin ja reagoiva kommunikoimaan kanssasi.
 4. Strategian mukauttaminen: Varmista, että SEO-palveluntarjoaja on valmis räätälöimään strategiansa vastaamaan yrityksesi ainutlaatuisia tarpeita ja tavoitteita.

Miksi ostaa hakukoneoptimointi palveluna?

Hakukoneoptimointi on olennainen osa nykyaikaista digitaalista markkinointia, ja sen merkitys vain kasvaa kilpailun kiristyessä. Kun haluaa päästä hakukoneiden parhaille sijoituksille, niin kannattaa kääntyä ammattilaisen apuun. Jo puolessa vuodessa voi saada merkittäviä tuloksia aikaiseksi.

Miksi valita asiantunteva SEO-palveluntarjoaja

 1. Asiantuntemus ja kokemus: SEO-ammattilaiset ymmärtävät, miten hakukoneet toimivat ja miten sivustosi voi saavuttaa parhaat mahdolliset sijoitukset.
 2. Säästät aikaa ja resursseja: Ulkoistamalla SEO:n voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan, tietäen, että näkyvyytesi verkossa on huippuosaajien käsissä.
 3. Vältät kalliit virheet: Ammattilaiset tuntevat hakukoneiden ohjeistukset ja parhaat käytännöt, mikä suojaa sivustoasi rangaistuksilta ja pitkän aikavälin haitoilta.

Viimeiset mietteet

Digitaalinen maisema vuonna 2024 on dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva. Hakukoneoptimoinnin merkitys yrityksesi menestykselle on suurempi kuin koskaan, ja oikean SEO-kumppanin valinta voi määrittää, kuinka hyvin pystyt erottumaan kilpailijoistasi. Valitsemalla asiantuntevan ja luotettavan SEO-palveluntarjoajan varmistat, että sijoituksesi, näkyvyytesi ja liikenteesi kasvavat kestävällä ja eettisellä tavalla.

Investointi laadukkaaseen SEO-palveluun ei ole pelkästään investointi yrityksesi verkkosivustoon; se on investointi yrityksesi tulevaisuuteen. Kun valitset kumppanin, joka ymmärtää yrityksesi tavoitteet ja kohderyhmän, voit luoda vahvan perustan digitaaliselle menestyksellesi.

Artturi Kukkonen

Artturi Kukkonen

Artturi on kyky Digitalin toinen perustaja, joka tuntee Googlen kuin omat taskunsa. Töiden jälkeen saatat törmätä Artturin aftereilla algoritmien kanssa, tai vaikka lenkkipolulta Töölön rannalta. Jos Googlen kärkisijat kiinnostavat, niin tiedät kenen puheille kääntyä.