Hakukonemainonta (SEM)

Tavoita henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita teidän yrityksen palveluista tai tuotteista!

Hakukonemainonnan tehtävä on tuoda verkkosivulle potentiaaliset asiakkaat, jotka itse aktiivisesti etsivät tietoa teidän yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista.

Hakukoneiden kautta verkkosivulle tulevat ovat tunnetusti niitä kuumimpia liidejä.

Hakukonemainonta on tärkeä osa tuloksia tuovaa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta.

Jos olet kiinnostunut liiketoimintanne kasvattamisesta, lue täältä Kyky Digitalin kehittämästä Systematic Growth -mallista.

Hakukonemainonnan palveluun kuuluu:

1. liiketoimintanne tavoitteiden määrittäminen

Ensimmäisenä määritämme liiketoimintanne tavoitteet. Tavoite voi olla esimerkiksi 30 % kasvu liidimäärissä ja myynnissä.

Kun liiketoimintanne tavoitteet on määritelty, toteutamme strategian ja suunnitelman, jonka asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

2. Hakusanatutkimus

Kaikki alkaa hakusanatutkimuksesta.

Hakusanatutkimus antaa tarkan kuvan hakuvolyymeista ja kilpailusta.

Kun hakusanatutkimus on tehty, alkaa kampanjoiden rakentaminen.

 

 

3. Kampanjoiden jatkuva kehittäminen

Rakennamme ja optimoimme kaikki tarvittavat tuloksen syntymiseen vaikuttavat kampanjat ja mainokset. Teemme kuukausittain parannuksia kampanjoihin ja testaamme uutta.

Verkkosivun sisällöllä on monesti suurempi vaikutus hakukonemainonnan tuloksiin, kuin itse hakukonemainonnalla. Tästä syystä annamme myös jatkuvasti ohjeita verkkosivun sisällön parantamiseen.

Jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan, että saavutatte hakukonemainonnassa parhaat mahdolliset tulokset.

4. Raportointi ja analytiikka

Saatte käyttöönne reaaliaikaisen hakukonemainonnan dashboardin, josta näette kaikki tärkeimmät mittarit ja niiden kehityksen.

Toteutamme heti yhteistyön alussa analytiikan ja konversioseurannan, joka mahdollistaa hakukonemainonnan data-ohjatun kehittämisen

5. Säännölliset palaverit

Sovimme heti yhteistyön alussa sopivan palaverirytmin.

Jokaisessa palaverissa on selkeä agenda. Palavereissa käydään läpi edelliset tehtävät ja niiden vaikutus tulokseen. Tämän jälkeen sovitaan, mitä tehtäviä ja toimenpiteitä tehdään seuraavaksi.

6. Jatkuva koulutus

Koulutus on integroitu osa palveluamme.

Kerromme teille aina, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä ja miksi. Ymmärryksenne hakukonemainonnasta kasvaa kuukausi kuukaudelta.

Jatkuvan koulutuksen ansiosta johdatte markkinointia paremmin.

Ota yhteyttä ja kerromme, millainen hakukonemainonnan ratkaisu vie tehokkaimmin kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Systematic Growth -mallin avulla kasvatte varmasti!

Kehittämämme Systematic Growth -mallin avulla luomme tehokkaimman polun kohti liiketoimintanne tavoitteita.

Saatte meiltä systemaattiseen kasvuun tarvittavan suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen.

Pyydä maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Auditoinnissa selvitämme verkkosivusi näkyvyyden ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Palaveri ei sido mihinkään.

maksuton arvio verkkosivusi nykytilasta!

Mikä on verkkosivusi näkyvyys ja kipeimmät kehityskohdat. Käymme analyysin läpi 30 min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme tiedoston sähköpostiinne. Ei sido mihinkään.